• 0 0

Orangerier

Historisk set er et orangeri et drivhus, hvor man opbevarer planter vinteren over - Typisk opvarmer man orangeriet så det altid er frostfrit.

I vores optik er et orangeri typisk et større drivhus, der ofte ikke har den klassiske rektangulære drivhusform. Ofte anvendes orangerier i ligeså høj grad som driverhuse som væksthuse - Og har ofte plads til begge dele.