• 0 0

Vigtig info om montage

Julianas produkter leveres som saml-selv, og der medfølger en udførlig montagevejledning. De kan altid finde den seneste version af alle vores montagevejledninger på www.juliana.com. Omkostninger ved fejlagtig montering, de-montering, arbejdsløn, fragt etc. dækkes ikke af Juliana Drivhuse A/S. På den ovennævnte hjemmeside findes der råd og vejledning omkring montagen, og De er altid velkommen til at kontakte vores kundeservice, hvis der opstår et behov for hjælp.

De kan også vælge at tilkøbe montage. Dette aftales og afregnes direkte med Juliana Drivhuse A/S.

Når de godkendte Juliana-montører ankommer, skal området været plant og tilgængeligt. Montage forudsætter, at området for husets placering er planeret og klargjort. Belægning skal være helt vandret og uden afvandingsfald, hvor huset placeres. Der skal være adgang til vand, strøm og toilet, og kunden skal være til stede, således at den nøjagtige placering kan aftales. Det er kundens ansvar, at undergrunden er tilgængelig, så montøren ikke forretter skade på el, vand, gas, kloak eller lignende. Skal montøren også montere et tilkøbt fundament, er det en forudsætning, at huller i forbindelse med montage kan gennemføres uden hindringer. Hvis der medfølger ekstraarbejde som eksempelvis opgravning af rødder, større sten eller byggeaffald, vil dette blive afregnet efter fast timesats. Skal drivhuset monteres på en mur, hvor der skal tætnes med fugemasse, er dette ikke inkluderet i den angivne montagepris men skal aftales særskilt.

Måtte der forekomme ekstra udgifter til kørsel, såfremt området ikke er klargjort til montage, vil dette ligeledes blive faktureret efterfølgende. Belægning eller andet, der tages op i forbindelse med montagen, reetableres ikke af Juliana Drivhuse A/S. Emballage efterlades på stedet. For en aftalt merpris kan montøren bortskaffe emballagen. Ved afslutning af montagen skal kunden være til stede for at gennemgå montagen med montøren. Denne gennemgang afsluttes med en underskrevet afleveringsforretning.

Kontakt os på mail@juliana.com, hvis du har spørgsmål til montage.